Subsidies

Subsidies U kunt subsidie ontvangen voor het isoleren van uw woning. 48mm TRIPLE glas heeft een hoge isolatiewaarde en zorgt voor een beperkt warmteverlies. Het laten plaatsen van 48mm TRIPLE glas zorgt dus voor een betere isolatie van uw woning. Wij helpen u graag bij het aanleveren van de juiste informatie voor het aanvragen van subsidies om uw woning te isoleren. 

ISOLERENDE MAATREGELEN

Rijksoverheid: "Doel: alle woningen in 13 gemeenten vóór 2035 isoleren. Er komt € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren. Dit gaat om alle woningen in Groningen (10 gemeenten) en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die nog niet goed geïsoleerd zijn. Zodat alle inwoners een duurzame en energiezuinige woning kunnen krijgen. Deze maatregel gaat energiearmoede tegen en zorgt ervoor dat mensen profiteren van lage energiekosten." 

Bekijk de website van de Rijksoverheid en Gemeente Groningen voor meer informatie over deze maatregelen:


Wij helpen u graag bij het aanleveren van de juiste informatie voor het aanvragen van subsidies om uw woning te isoleren. 


ISDE-REGELING

Het aanvragen van subsidie voor het monteren van HR++ glas en Triple glas via de ISDE-regeling biedt huiseigenaren en bedrijven een aantrekkelijke financiële stimulans om te investeren in energiebesparende maatregelen. De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een overheidsmaatregel die bedoeld is om de energietransitie in Nederland te bevorderen door het gebruik van duurzame energiebronnen en energie-efficiënte technieken te stimuleren. Het vervangen van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas zoals HR++ of Triple glas, draagt significant bij aan het verminderen van warmteverlies, het verlagen van energiekosten en het verbeteren van wooncomfort.

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor vijf verschillende typen isolatiemaatregelen voor uw woning. Onder deze isolatiemaatregelen valt ook het laten monteren van HR++ glas of Triple glas U kunt hiervoor subsidie aanvragen binnen 24 maanden na het uitvoeren van de 1e maatregel.

Wilt u subsidie aanvragen voor de isolatiemaatregel triple glas, dan kunnen wij u helpen bij het aanleveren van de benodigde documenten. U moet zelf de aanvraag doen.

Voorwaarden Triple glas isolatie

Triple glas
  • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m2K.
  • U vervangt de kozijnen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.
Algemeen glasisolatie
  • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie heeft ontvangen voor Triple glas op de benedenetage van uw woning, dan wijzen wij een latere aanvraag voor HR++ glas op de bovenetage af. U kunt dan beter voor alle glasmaatregelen die u binnen 24 maanden neemt subsidie aanvragen in één aanvraag. De aanvraag moet u dan wel binnen 24 maanden na installatie van de eerste glasmaatregel indienen.
  • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.
  • Om aan de oppervlakte-eis te voldoen, mag u alle vormen van glasisolatie bij elkaar optellen. De oppervlaktes van bijvoorbeeld HR++ glas en een isolerende deur worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier.
  • Als het geïsoleerde oppervlakte in totaal meer dan 45 m2 is, dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.
  • U geeft alleen het aantal m2 op waarmee u oude ramen, panelen of deuren vervangt. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat, komt niet in aanmerking.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: