Ventilatieroosters

Goed ventileren is 24 uur per dag ventileren.
Goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is, maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en dus ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, allergieën, benauwdheid en astma. Niet alle mensen zijn zich hiervan bewust. Sterker nog, veel mensen kampen met vage klachten waarvan ze de oorzaak niet kennen. Een slechte binnenluchtkwaliteit kan hiervan een oorzaak zijn. Daarom is aandacht voor goed ventileren zo belangrijk. 

Waarom ventileren?
Dagelijks vervuilen we de lucht binnenshuis met koken, douchen, stoken en roken. Al deze handelingen dragen bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit in huis. Als niet wordt geventileerd blijven vocht en allerlei ongewenste luchtjes en stoffen in de woning hangen waardoor allergieën kunnen worden veroorzaakt.

Een goede en gezonde lucht in huis is belangrijk voor uw gezondheid. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangevoerd. Ook uw huis blijft op deze manier in een betere staat omdat het minder vochtig is.