Vergunning nodig?

In principe is voor elk bouwwerk en elke verbouwing een bouwvergunning nodig, dus ook voor een dakkapel. Maar gelukkig mag u uw dakkapel laten plaatsen zonder dit bij de gemeente te melden als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

Let op! Onderstaande voorwaarden gelden voor een nieuwe dakkapel maar ook als u een bestaande dakkapel wilt verbouwen of renoveren.

  • De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit  toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet vergunningsvrij.
  • De dakkapel wordt aan de achterkant of op de zijkant gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.
  • De dakkapel heeft een plat dak.
  • De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.
  • De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter (vanaf buiten gezien).
  • De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter boven de dakvoet (maar minder dan 1 meter, dakvoet = ongeveer hoogte dakgoot).
  • De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok (hoogste punt dak).
  • De zijkanten liggen minimaal 0,5 meter van de buitenste zijden van uw dak.
  • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of verrijdbaar gebouw.
  • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Wilt u een dakkapel aan de voorkant? Dan moet u altijd een lichte bouwvergunning aanvragen. Ook voor de zijkant gelden extra regels waardoor u ook daar soms een vergunning moet aanvragen. Meestal mag u aan de voorzijde de helft of tweederde van uw dakvlak bebouwen. Dus bij een 6 meter breed huis 3 of 4 meter.

Om het nog wat ingewikkelder te maken:

Betekent vergunningsvrij ook vrij van voorschriften? Niet helemaal. Als uw bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor bouwvergunningvrij bouwen, dan mag u zonder bouwvergunning bouwen. Maar de regels voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel. Ook is het mogelijk dat u een sloopvergunning nodig hebt en moeten uw plannen voldoen aan het bouwbesluit